TÉMA Epilepsie
Epilepsie

Epilepsie

Epilepsie je záchvatovité onemocnění mozku. Znáte příčiny a léčbu této nemoci?

Epilepsie je vyvolána abnormální elektrickou aktivitou v buňkách mozku, kdy je zasažen buď celý mozek nebo jen jeho část. Rozlišujeme 3 formy epilepsie.

Symptomatická epilepsie - vzniká po úrazech hlavy, nádoru na mozku, po mozkové mrtvici nebo prodělané infekci. Tato forma epilepsie může člověka postihnout v jakémkoliv věku.

Idiopatická epilepsie - je podmíněna dědičnými vlohami a projevuje se nejpozději do 20. roku věku.

Kryptogenní epilepsie - u té nebyly přesné příčiny vzniku definovány.

Epilepsie není životu nebezpečná. Nebezpečným se stává až záchvat, který trvá déle než 30 minut, nebo se opakuje v krátkých intervalech. V takovém případě může dojít k poškození mozku.

Epilepsie - příznaky

záchvaty, dušení, zmatenost, ztráta vědomí, trhající nekontrolovatelné pohyby končetin, svalové křeče, záškuby ve svalech, poruchy vědomí, zhoršení zraku, poruchy čití, pocit mravenčení, bolest hlavy, výpadek zorného pole, bolest svalů, mžitky před očima, nervozita, závratě, časté pády, aura, agresivita, poruchy nálady, halucinace a bludy, bezvědomí, svalová slabost, neschopnost udržet stolici, křeče žvýkacího svalstva, modravé zbarvení kůže, křečovité propnutí těla do záklonu, krátkodobá zástava dechu, slepota, změny osobnosti, pomočováníČlánky na téma Epilepsie


Epilepsie patří do témat

Adresář

Diskutujte na téma Epilepsie

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku